Poskod Bukit Kayu Hitam, Kedah

LocationPostcodePost_OfficeState
Bukit Kayu Hitam06050Bukit Kayu HitamKedah
Felda Batu 806050Bukit Kayu HitamKedah
Felda Bukit Tangga06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Baru Changai06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Batas06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Bendang06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Bendang Cherok06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Bendang Nerang06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Bendang Tok Leh06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Changkat Selat06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Changkat Setol06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Guar Jenalik06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Kangar06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Kepala Kerbau06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Kubang Nerang06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Lanterom06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Lembah Palas06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Masjid06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Padang Halban06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Padang Pasir06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Paya Lantan06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Paya Nongmi06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Sungai Kelian06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Sungai Petani06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Tanjong Ganting06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Titi Kerbau06050Bukit Kayu HitamKedah
Kampung Tok Paroh06050Bukit Kayu HitamKedah
Ladang Kiap Loong06050Bukit Kayu HitamKedah
Ladang Rakyat06050Bukit Kayu HitamKedah